kennis op peil houden en uitbreiden

Afgelopen winter de cursus 'trainen en coachen van pubers' gevolgd. Nieuwe methode van benadering van pubers om hen meer verantwoordelijkheid te geven bij de inhoud van trainingen. 

Ook de workshop "motorisch leren" van Marinus Wouterse, was erg interessant.

Ben gestart met de opleiding 'Volleybaltrainer 4'. Dit is een opleiding van een jaar met lesdagen incl. overnachtingen op het Nationaal Sportcentrum Papendal. Een intensieve opleiding die hopelijk veel extra kennis en kunde oplevert.

Binnenkort start "Coachen Sociaal Gedrag". Gedurende 6 dagdelen dit voorjaar trainen om vanuit de gedragswetenschappen en sportpsychologie gedrag van jongere sporters en sportteams te kunnen beïnvloeden en eventueel aan te passen.